IMG_2940.JPG
 

samen werken AAN DE TOEKOMST.

 
 

de Bouwakademie


De BouwAkademie creëert een laagdrempelige werkomgeving voor mensen die langere tijd moeite hebben met het vinden en/of behouden van een reguliere baan. 

De werkzaamheden van de BouwAkademie zijn gericht op het 'upcyclen' en hergebruiken van afvalmaterialen uit de bouw. Zo werken we aan een duurzamere samenleving voor zowel mens als milieu. 

De BouwAkademie is een initiatief van Buurman

 
IMG_2859.JPG
 

aanpak


Wij geloven dat iedereen een bijdrage wil en kan leveren aan de maatschappij. Bij de BouwAkademie bieden we een traject om werkervaring op te doen met aandacht voor het individu. Zelfstandig en in teamverband werken onze deelnemers in een resultaatgerichte en stimulerende omgeving.

Ons team kent de positie van de opdrachtgevers en is in staat om creatief en marktgericht mee te denken over de invulling van deze werkzaamheden. Vakkundige begeleiders waarborgen daarbij de kwaliteit. In een periode van 4 tot 16 weken (fase 1) leren we iedere deelnemer goed kennen. Daarmee verlagen we het risico op onverwachte uitval bij onze opdrachtgeversin de aansluitende fases.
 

 
 

orientatiedag

Zes keer per jaar organiseren wij een oriëntatiedag voor geïnteresseerden die overwegen deel te nemen aan ons traject. Je krijgt op deze dag goed inzicht in wat de BouwAkademie is: wat hebben wij te bieden en wat verwachten we van jou? Ook kun je rondkijken op onze werkplek en vragen stellen.

Wil je graag deelnemen? Check voordat je je aanmeld of jij past bij het profiel van de BouwAkademie: Profiel Kandidaten

 
 

 

onze Deelnemers


Teamwerk en persoonlijke ontwikkeling behoren tot onze kernwaarden. Door deelnemers van verschillende leeftijden en achtergronden te laten samenwerken ontstaat er een werkomgeving waarin iedereen van elkaar kan leren en levenservaringen kan delen.

Bij de BouwAkademie krijgen deelnemers de kans om zich op hun eigen tempo te ontwikkelen (en uit eventuele persoonlijke problematiek te groeien) in een laagdrempelige maar resultaatgerichte omgeving. Enthousiasme is daarvoor de basis. Ons doel is om deelnemers te triggeren om (weer) uit eigen motivatie en overtuiging aan de slag te willen. 

Voor de selectie van onze deelnemers werken we onder andere samen met re-integratie bureaus, gemeentelijke diensten, jongerenwerk en buurthuizen.

Wil je meedoen met de BouwAkademie? Of wil je meer weten? Neem hieronder contact met ons op.

 
IMG_2097.JPG
 

werkzaamheden


De werkzaamheden bij de BouwAkademie bestaan uit diverse (de)montageklussen met een lichte tot matige fysieke belasting. Deze worden zelfstandig of in teams uitgevoerd onder begeleiding van vakmensen.

Afvalmateriaal uit de bouwsector (vooral hout) wordt door de deelnemers van de BouwAkademie ‘geupcycled’ naar bruikbaar bouwmateriaal of compleet nieuwe producten. Samen met de betrokken marktpartijen wordt er gezocht naar het creeren van ‘nieuw werk’ om verdringing zoveel mogelijk te voorkomen.

 
 

diensten

Wij werken graag duurzaam samen. Dat betekent dat we klein beginnen om eerst aan elkaar te wennen. Dat geld voor de deelnemers van de Bouwakademie, maar ook voor de bouwplaatsmedewerkers. We komen op de bouwplaats omdat er werk verzet moet worden, en niet als tijdverdrijf. Samen gaan we op zoek naar werk dat voor jou iets oplevert en de deelnemers een stap verder helpt.

Hoe gaan we te werk?
1. Wij brengen aan bezoek aan de bouwplaats / op locatie
2. U/de projectleider bezoekt ons voor een tweede kennismaking in onze werkplaats.  Samen werken we in een brainstorm de potentiële klus uit.
3. We brengen een eerlijke en transparante offerte uit
4. Aan de slag!

" Het is voor het eerst dat ik met de BouwAkademie werk. De eerste indruk is goed" - Koos, uitvoerder, VORM

Waarom werken met de BouwAkademie?
- Een meedenkend team
- De BouwAkademie ontzorgt (we nemen bvb eigen PBM's mee)
- Hergebruik van je afvalmateriaal
- Een eerlijke prijs

Benieuwd naar de ervaringen van andere opdrachtgevers? Klik hier voor een fragment van een interview met de uitvoerder van een bouwplaats.

 
Building-Site-Waste.jpg
 

hergebruik


De bouwindustrie is verantwoordelijk voor 40% van het Nederlandse afval. Dat terwijl de overheid in 2050 ‘circulair’ wil zijn en al het afval zal moeten worden hergebruikt. Er is nog een hele grote slag te maken en de BouwAkademie draagt daar graagaan bij.

Door afvalmaterialen van de bouw te verzamelen en te bewerken zodat ze weer bruikbaar zijn, bouwen we niet alleen mee aan een duurzamer land maar creëren ook ‘nieuw werk’ om verdringing op de markt te voorkomen.

Van afgedankte planken van de bouwplaats maken de deelnemers bijvoorbeeld plantenbakken voor de buurt of kistjes in opdracht. Zo krijgen de materialen een tweede leven en verdwijnen ze niet in de verbrandingsovens.

 

visIE - Akademie

 

 De BouwAkademie beoogt een win-win-win situatie te creëren waarbij mensen in de bijstand worden gemotiveerd, materialen worden hergebruikt en (bouw)bedrijven beschikking krijgen over een bredere groep potentiele werknemers.

Dit model kan ook worden toegepast in andere sectoren, zoals de IT-, voedings- en scheepvaartindustrie. Door samen te werken  met koplopers en toonaangevende bedrijven uit verschillende sectoren kunnen multidisciplinaire oplossingen ontstaan voor het creëren van nieuw werk.

 
Samen bouwen.JPG
 

samenwerken?


In steden neemt het aantal mensen in de bijstand toe en veel bijstandgerechtigden vinden steeds moeilijker een baan. De overheid stimuleert de inzet van deze mensen middels SROI (social return on investment) en ook (bouw)bedrijven zijn op zoek naar gepaste oplossingen.  

De BouwAkademie ziet hierin een kans om mensen korte tijd kennis te laten maken met diverse bouw-gerelateerde activiteiten om zodoende hun baankansen in die sector te vergroten en het no-show- of faalrisisco voor de toekomstige werkgever daarmee te verkleinen.

Wij zoeken opdrachtgevers (uit de bouwsector) die een plek kunnen bieden aan onze deelnemers of opdrachten hebben die in onze werkplaats uitgevoerd kunnen worden.

 

 
 

KOm langs

De BouwAkademie is te vinden in de Keilewerf in Rotterdam-West, omringd door creatieve ondernemers.

CONTACT:

Wilbert den Hertog - 06 27250703
wilbert@bouwakademie.nl

TEAM:
Bas van den Berg
Wilbert den Hertog
Lenard Vunderink
Laura Rosen Jacobson

 

De BouwAkademie wordt gerealiseerd in samenwerking met marktpartijen en gemeentes.
Met dank aan VORM en ERA Contour.